QUIETA NON MOVERE.

Wat stil is blijve stil.
In staat, in kerk, gezin, gestel,
Laat rusten wat nog rusten wil;
Van zelf ontwaakt het wel.
Maar wat ge ontijdig wakker maakt
Van t geen t misdoet, draagt gij de schuld!
En t uur komt dat gij vragen zult,
Hoe t wer in slaap geraakt.


Ingezonden op: 19 July 2001