AAN EEN RECENSENT.

Hoe kweet ge u van de taak, die u werd opgedragen?
Gaaft gij verslag van t werk, of hebt ge uw man verslagen?


Ingezonden op: 19 July 2001