GIJ SCHITTERT.

Gij schittert, maar verrukt ons niet,
Hoe schittrend gij ook zijt.
Uw blinkend woord, uw klinkend lied
Verkwikt niet, noch verblijdt.
Gij toont u rijk, en laat ons arm;
Gij gloeit, en maakt geen onzer warm.

.Hoogt vliegt gij op verbeeldings vlerk,
Hoog boven aarde en zee.
Wij zien u na door t luchtig zwerk;
Maar niemand voert gij me
De hoogste kracht op t kunstgebied
Ontzet ons, maar ontroert ons niet.

Vergeefs voor haar bewonderaar
Met gouden luit gepraald!
De snaar toch, die de hartesnaar
In ons doet aanslaan, faalt.
De rijkste tonen zijn verspild,
Waar deze snaar niet medetrilt.

Groot KUNSTNAAR, wilt gij DICHTER zijn:
Wees met ons MENSCH! Gevoel 
Eens MENSCHEN harte-vreugd en pijn,
Of alles laat ons koel.
Vertolk wat in ons lacht en schreit;
En oogst den traan der dankbaarheid.


Ingezonden op: 19 July 2001