OS SUBLIME.

Geen OS SUBLIME meer; die tijd is lang geweest;
Geen God; geen Geest; geen Mensch; nog s1echts een schrander Beest…
— Waarvoor gij boeken schrijft en die het, hoopt gij, leest.


Ingezonden op: 19 July 2001