TEMPUS ACTUM.

Verbeelding keert zich naar t Weleer;
Zoo als zij t ziet, wenscht zij t ons weer;
Maar kwam het weder zoo als t was,
t Bedrogen hart verwenschte t ras.


Ingezonden op: 19 July 2001