TUSSCHEN DE REGELS.

„ Tusschen de regels lezen” sta u vrij;
Maar daar niet naar te luistren staat aan mij.
Vervalsching is ’t, of louter fantazy.


Wat zwart op wit staat heeft beteekenis;
Niet wat vermoeden, gissing, argwaan is.


Ingezonden op: 19 July 2001