VACANTIEWERK.

De tijd moet ons niet altijd kort,
Behoort ons somtijds lang te vallen,
Opdat er tijd gevonden word’
Voor wat het noodigst is van allen;
En daarom dient er niet gemord,
Mijnheer met groot beslag van zaken,
„Waar Gij niet uit of door kunt raken!”
Zoo God u eens op ’t ziekbed stort.
Om voor dat noodigst plaats te maken.


Ingezonden op: 19 July 2001