VARIIS MODIS-MALE FIT.

Gij wilt slechts blindelings gelooven,
En schuwt het onderzoek, en ducht er d’ uitslag van.
„Het mocht u de gerustheid rooven!”
Maar dit is uw manier van twijflen, beste man.


Ingezonden op: 19 July 2001