VEEL PIJLEN.

Veel pijlen stelt gij op uw boog
           en schiet ze her en der;
Maar hun punt is niet scherp
           en zij dragen niet ver;
Alleen door wat wind gaan zij hoog.
   Dies dient het niet gelaakt,
Dat van hun mooie veeren
   Gij t meest hebt werk gemaakt.

Ingezonden op: 19 July 2001