VERGEET ZE NIET.

Vergeet ze niet, de heerlijke idealen,
Wier gloed, in t hart gevoeld, uw jong gelaat deed stralen;
Vergeet ze niet in later levenstijd!
t Zou, zoo gij t kondt, oneindig erger wezen,
Dan of ze in t jong gemoed nooit waren opgerezen,
En ge altijd waart geweest hetgeen gij heden zijt.


Ingezonden op: 19 July 2001