VERHEUG U IN DEN NEVEL NIET.

Verheug u in den nevel niet,
Omdat uw oog dien .kan. bemerken.
De zuivre 1ucht, die niemand ziet,
Ziedaar hetgeen uw kracht moet sterken,
Niet wat zich zien en tasten doet:
t On-zichtbre doet ons t meeste goed.


Ingezonden op: 19 July 2001