VERSTAND EN HART.

Als uw verstand,
Die dwingeland,
Uw hartsgeloof u duidt ten kwade,
En t vonnis velt, dat u verplet:
Zoek baat bij uitvlucht noch verzet,
Maar vraag alleen genade.


Ingezonden op: 19 July 2001