VERTROUWEN.

Wilt gij bedrogen zijn: geef blijk dat gij mistrouwt.
Vertrouwen, niets dan dit, werkt goeds bij jong en oud.


Ingezonden op: 19 July 2001