VICTOR HUGO’S

Soyez comme l’oisean, etc.

Wees als de vog-el, op een tak
In ’t vliegen neergestreken.
Het, takje buigt; het takje is zwak;
Het takje dreigt te breken.
Toch heft hij aan zijn vroolijkst lied
En laat zich niet beteugelen;
Toch zingt hij dóór en staakt het niet;
Want — heeft hij niet zijn vleugelen?


Ingezonden op: 19 July 2001