VOELHORENS.

Gij hebt ze wel, of hebt ze niet,
Maar kunt ze uitbotten doen, noch maken;
Er eens bij toeval aan te raken,
Is iets dat nimmermeer geschiedt;
Gij leest ze niet uit boek of blaren;
Zij komen met geen ambt of jaren;
Door schoonheid, schatten, edel bloed,
Door niets, wordt hun gemis vergoed;
Niets dat hun taak kan overnemen;
Waar zij ontbreken, daar vergist
Zich kloeke wijsheid, schrandre list;
Een ding alleen kan niet bevremen:
Men mist ze, en voelt niet dat m iets mist.


Ingezonden op: 19 July 2001