VOORZICHTIG!

Dat nooit, in groote vreugd of diepe droefenis,
Een woord dat te vertrouwlijk is
Uw onbewaakten mond door t hart worde uitgedreven!
Men kijkt als had men t niet gehoord,
Maar neemt het op en draagt het voort,
Als of ge er last toe hadt gegeven.


Ingezonden op: 19 July 2001