VOS NON VOBIS.

Als de os met al zijn kracht het akkerveld geploegd beeft:
Voor andren de oogst die opgaan mocht!
Als t rustloos bijtjen trouw de raten vol gezwoegd heeft:
Voor andren t kostlijk honigvocht!
Voor andren t nestjen, dat zij ophangt aan de klippen,
t Kiesch zwaluwtje van t Indisch strand!
Voor anderen de kus dier lieve maagdelippen.
Waarvoor ge uw leven hadt verpand!
Voor andren t wild, dat door een maagren hond met woede
Vervolgd werd op de lange-jacht!
Voor andren t voordeel van de rijmen, daar ge op broedde,
De eer der gedachten, die gij dacht.

Naar Barbier.

Ingezonden op: 19 July 2001