VROUWELIJK VOORRECHT.

Multo consigit de le donne sono
Meglio improvviso, ch a pensarvi, usciti; etc.
Orl. Fur. XXVI. 1.

t Besluit onvoorbereid genomen,
De keus op t eerst gezicht geschied,
Zijn bij de vrouw de slechtste niet,
En zullen meestal best bekomen.
Bij zooveel kostbre gaven, aan
Het schoon geslacht ten deel gevallen,
Mag ook die gaaf een plaats beslaan,
En is de minste niet van allen.
Maar nimmer worde iets goeds verwacht
Van t geen de mannen gaan besluiten,
Indien t niet lang is overdacht,
Bezien van binnen en van buiten;
Zoo t niet behoorlijk in hun geest
Geruimen tijd is omgedragen
En, vr het optreedt, om te slagen,
Nog eens verworpen is geweest.


Ingezonden op: 19 July 2001