WASHINGTON.

Waar blinkt aan t oog, van staren moe,
Vat ware grootheid vraagt,
Geen Glorie die bevlekt is toe,
O hoogheid die verlaagt?
In U het eerst, het laatst, het best,
Mijn Cincinnatus van het West!
Aan wien geen nijd zich waagt;
Die ons een blos in t aanzicht drijft,
Omdat gij de Eenge zijt en blijft.

Naar BYRON.

Ingezonden op: 19 July 2001