WEL GOED.

„Wel goed, maar ruw.”
Waarom dat nu?
Is voor die goed zijn kan het ruw zijn onverwinlijk?
En zoo hij ’t wezen wil, waarom ook niet beminlijk?


Ingezonden op: 19 July 2001