WIE OOIT?

Wie heeft ooit, in Gods ooren,
En goed gebed gedaan?
Wie immer, naar behooren,
Zijn dank hem doen verstaan?
Wie in zijn oog doen gloren
En zuivren boetetraan?
Wie heeft, bij dag of nachte,
In menschelijk gemoed,
Een enkele gedachte,
Die heilig was gevoed?

Wie heeft n woord gesproken,
Wie nen zucht geslaakt,
Waar niets aan heeft ontbroken,
Die rein was en volmaakt?
Wie, in geheel zijn leven,
Een enkel liefdeblijk
Aan God of mensch gegeven,
Volkomen liefderijk.

Al had ik al mijn dagen
Nooit feitlijk kwaad gedaan,
Toch mocht ik het niet wagen
Mijn oogen op te slaan
Tot U, volheilig Wezen,
Die in mijn hart kondt lezen,
Die in mijn binnenst zaagt!
Mijn vonnis is gewezen
Waar Gij naar t goede vraagt.


Ingezonden op: 19 July 2001