ZELFBEWUSTZIJN.

Wat is mijn Ik? Een wetens Zien,
Een wetens Hooren, Rieken, smaken;
Een wetens Denken bovendien,
Dat een besluit weet op te maken;
Een Zijn. dat zijn ondeelbaarheid
Erkent door wat het onderscheidt,
En zelfs zijn droom en weet te schiften van zijn waken.


Ingezonden op: 19 July 2001