ZIELSVERHEFFING.

Verhef uw ziel! Laat haar ten hemel stijgen,
Terwijl uw voeten nog op aardsch.en bodem staan!
Doch niet om, duiziend van verukking, neer te zijgen,
Maar om te kloeker voort te gaan.


Ingezonden op: 19 July 2001