ZIELTJE ZONDER ZORG.

Zieltje zonder zorg!
Is slechts u het leven
Anders dan te borg,
Dan ter leen gegeven.
t Leven. kort van duur,
Bij zoo dure plichten,
Dat gij uur op uur
U ontglippen laat,
Zonder metterdaad
Heel veel uit te richten?

Wis, de jeugd is schoon,
Tot genot geschonken,
Laat haar blijdste toon
U het hart ontvonken!
Laat haar zoetst gevoel
Tintlen door uw aren!
Maar daar zij een doel,
Waar de frissche kracht,
De eedle gloed naar tracht
Van uw jonge jaren.

Zie de wereld in
Zonder vrees of zuchten,
Met een blijden zin,
Wars van ongenuchten;
Pluk de bloemen vrij,
Die uw pad verfraaien;
Maar bedenk er bij;
t Vroege jaargetij
Is toch ook voor mij
Mede een tijd van zaaien.


Ingezonden op: 19 July 2001