ZWARE PROEF.

De jonge Man op eenmaal weggenomen,
De Jonge Vrouw een Weduw, en haar Kind
Reeds vaderloos, daar ’t leven pas begint
O Droefenis! O nacht, niet door te komen!

Ja toch! — Door ’t hart dat God, het ga hoe ’t ga bemint,
„Wordt, uit de wolk zijn Vaderhand vernomen.
Die ze aangrijpt voelt een kracht die Alles overwint.


Ingezonden op: 19 July 2001