TWEE PILAREN.

Wortelvast en onomstootlijk
                      rijzen voor het menschlyk oog,
GODS BESLUIT en ONZE VRIJHEID
                      als twee zuilen steil omhoog.
Voor die oogen on-bereikbaar,
                      legt de hand van God den boog.

Ingezonden op: 19 July 2001