JE, JIJ, EN JOUW IN BRIEF EN BOEK.

ít Je, jij, en jouw in schrift, en zelfs in druk!
ít Herinnert ons te smartlijk ít ongelukí
Waardoor wij ít lieve du en dijn verloren.
ít Natuurlijk schrijven moet zoo ver niet gaan;
Laat ons veeleer naar netter spreken staan,
En ít ge, gij, uw niet enkel zien, maar hooren.


Ingezonden op: 19 July 2001