AANVAARD UW GELUK.

Aanvaard, waar God ze geeft, geluk en blijde tijden!
Zijn hart misgunt u niet, wat menschen u benijden.
Verdenk geen liefde, op grond dat gij ze onwaardig zijt.
Berisp hem niet, die „mildlijk geeft en niet verwijt!”


Ingezonden op: 19 July 2001