WAAR T VAN AFHANGT,

Men heeft geen zin in uw gedachte: daarom acht
Men t geen gij voortbrengt on-doordacht.
Men vindt zijn eigen denkbeeld in het uw:
O welk een licht van wijsheid zijt gij nu!


Ingezonden op: 19 July 2001