ALS DE STORM IS OPGESTOKEN.

Als de storm is opgestoken,
Losgebroken,
t Schuimend zeenat kookt en bruist,
t Schip, geslingerd naar de wol.ken,
Neergeploft wordt in de kolken,
Daar de leviathan huist;
Als, bij t buldren aller winden,
Eik en linden
Siddren, wanklen, nederslaan:
Dan den goeden God te vinden
In den God, ook van d orkaan,
Wordt slechts door zijn welbeminden
In ootmoedigheid verstaan.


Ingezonden op: 19 July 2001