BEDE VAN HET OUDE ORGEL

der Nlcolai-Kerk te Utrecht.

Vier eeuwen paarde ik reeds mijn klanken aan uw psalmen;
’k Ben veel gebreks, maar van geen onwil mij bewust;
Thans is mijn keel verroest en kreunt in plaats van galmen;
Mijn adem weigert… Ei, vervang me en geef mij rust! (*)


Ingezonden op: 19 July 2001