BELEEFDHEID.

Beleefdheid jegens luiden die men acht,
Wordt best door openhartigheid betracht.


Ingezonden op: 19 July 2001