BIJ HET GRAF VAN

A. L. G. BOSBOOM-TOUSSAINT.

Rust, Roem van Neerlands vrouwen! Hoogbegaafde,
Zoo rijk aan schoone deugden. leef en rust!
Het lichtspoor van uw geest, wordt hier niet uitgebluscht;
De bron der hoogste kracht, daar zich uw hart aan laafde,
Vloeit milder nog aan gindsche kust.

17 April 1886.

Ingezonden op: 19 July 2001