AAN Dr. COENRAAD LEEMANS,

op den 3den December 1885,

vijftig jaar Directeur van het Museum van Oudheden te Leiden.

Een half ontgraven, half nog in t Egyptisch zand
Bedolven Sphinx geheimen af te vergen,
Aan t licht te brengen, wat alom bij volk en land,
De nacht der eeuwen in zijn duister bleef verbergen,
En Heden en Verlen te stellen in verband;
Een Priester en een Eer der Wetenschap te worden;
Den roem des Vaderlands te staven wijd en zijd:
Ziedaar de taak, waartoe k uw jeugd zich aan zag gorden,
De schoone vrucht van uw gerekten levenstijd,
O Leemans! mij vooruit in kennis en in jaren,
Maar met wien, sinds, bedekt met Mavors lauwerblaren,
De Leidsche Pallas in haar koor u wederzag
t Mijn als uw voorrecht was om wijsheid op te garen
Bij die voor half een eeuw haar achtbre Tolken waren,
Hoe juicht mijn hart u toe op dees uw jubeldag!
Nog lange ontzie de dood uw deugd en grijze haren.


Ingezonden op: 19 July 2001