DANKBAAR ONTZAG.

Men werpt geen steenen in de bron,
Waaruit men heeft gedronken;
Men zoekt geen vlekken in de zon,
Die ons haar licht en warmte heeft geschonken.


Ingezonden op: 19 July 2001