DIAMANT EN KOOL.

Schoon een en dezelfde stof,
De eene schittrend, de andre dof.

Die liefheeft is de Diamant,
Die geeft wat hij ontvangt en t uit laat stralen
In kleur en gloed naar elk en kant,
Wiens rechte waarde alleen de kenner kan bepalen.
Der Kool gelijk is t zelfziek hart.
Die, schoon gij ze ook in t helderst licht zoudt plaatsen,
Geen straaltje door kan laten of weerkaatsen,
Maar alles opslurpt in haar zwart.
Laat haar met rust: een vuile veeg
Was t meest, dat iemand van haar kreeg.


Ingezonden op: 19 July 2001