T GELUK IS ENKELVOUD.

t Geluk is enkelvoud; men wil t in t meervoud smaken:
Een saamgesteld geluk, dat nooit volledig wordt,
Dat niet gelukkig kan, welontevreden maken,
En t nooit verzadigd hart tot elke dwaasheid port.
En ding is noodig, zegt de Heer. Men wil t gelooven;
Maar t Veel verlangend hart komt altijd weder boven,
Dat, daar Hij rust belooft, zich steeds in onrust stort.


Ingezonden op: 19 July 2001