DE FAKKELS GAAN VAN HAND TOT HAND.

De Fakkels gaan van hand tot hand,
Van eeuw tot eeuw, van land tot land,
Met heilzaam licht en schoonen luister:
Gezegend, die een fakkel draagt,
Die voor ons oog den mist verjaagt,
En voorgaat in den duister!

Gezangen gaan van hart tot oor,
De tijden en de volken door,
In de elste galmen aller talen:
Gezegend, die zich hooren deed
In liedren die geen eeuw vergeet,
Maar dankbaar blijft herhalen!

Een Woord gaat door de wereld rond,
Dat leven uit den dood verkondt
En heerlijkheid na smaad en smarten;
Den hoogen God zij eer en lof,
Die t wil doen komen, in dit stof,
Tot aller menschen harten!


Ingezonden op: 19 July 2001