HET HEEFT GEEN HAAST.

Het heeft geen haast! zegt gij. t Heeft wel! zeg ik;
De tijd is haastig en stelt af wat uitgesteld is.
Tast toe, grijp aan, zet door! Dat oogenblik
Is t uwe slechts, dat niet voorbij gesneld is.


Ingezonden op: 19 July 2001