SCHRIJF OP MIJN ZERK GEEN LOFGEDICHT.

Schrijf op mijn zerk geen lofgedicht,
Laat op mijn graf geen praalgesticht
Ten hemel rijzen.
Weg eerbewijzen,
Voor d armen zondaar, die daar ligt.

Is hij voor u, door hart of geest,
Iets meer geweest:
Gedenk het zonder taal of teeken.
God, die met andere oogen ziet
voor God-alwetend is hij niet
Dan zondig stof gebleken.

En zoo die God met klacht en klem
Zich over hem
Ontfermd heeft en hem opgenomen
   Ter plaatse waar
Een moordenaar,
Aan s Heilands hand, is ingekomen:
Dat geeft geen stof
Om met uw lof
Zijn assche te eeren.
Hef op de stem
En loof, met hem,
Alleen den Heer der Heeren.


Ingezonden op: 19 July 2001