GEVAAR.

In t afgaan onzer levensdagen,
Als veel nog toejuicht, eert, en streelt,
Is groot gevaar van zelfbehagen,
Dat straks in t oog valt, ras verveelt.
Wel mag een Grijs den hemel vragen
Dat hem de droes die part niet speelt.
Van draaien heeft het hoofd veel kans
Bij jonge vrouwen, oude mans.


Ingezonden op: 19 July 2001