HOE MEN GEWOONLIJK HANDELT.

 Hoe men gewoonlijk handelt, weet elkeen .
Maar hoe men handlen moet, de wijze alleen.

Bishop HALL.

Ingezonden op: 19 July 2001