GOEDE RAAD.

Aan een Lid der Staten Generaal.

Stem naar uw overtuiging niet,
Maar naar men links of rechts gebiedt.
Denk aan uw kiezers, niet aan d eed,
Dien gij bij God almachtig deedt,
En haal er s Lands belang niet bij;
Zorg slechts voor t welzijn der Partij.
Verklein, zoolang ge er niet aan zit,
De groene tafel doel en wit,
Waarop gij pijlen schiet van smaad,
En oogen vol begeerte slaat.
Zoo ge anders doet, ik acht u dan
Geen staats-, maar slechts een eerlijk man.


Ingezonden op: 19 July 2001