GRAFSCHRIFT VOOR MIJZELVEN.

Twee dingen heb ik willen zijn:
Een Christen, en een Nederlander.
Gebrekkig was ik t een als t ander;
Maar toch naar t wezen, niet in schijn.
Zoo t slechts gebrekkig is geweest:
God en mijn Volk moog mij t vergeven!
Maak gij het beter, die dit leest;
          Gij hebt nog tijd van leven.

Ingezonden op: 19 July 2001