EEN AL TE GROOTE RAMP.

Een al te groote ramp brengt vromen van hun stuk.
Men roept van raadselen, onmooglijk te doorgronden!
Maar hoe? Vergeet men dan de zonden?
Een grooter wonder is t geluk dan t ongeluk.


Ingezonden op: 19 July 2001