HEEL DOM TE WEZEN.

Heel dom te wezen kan geen kwaad,
Zoolang de domoor zich geen wijsheid dunken laat.


Ingezonden op: 19 July 2001