DAAR S OVER U IETS HEENGEGAAN.

 Daar s over u iets heengegaan:
Ik zie t u aan.
Uw volle geestkracht hadt gij noodig
Tot snel besluit, na kloek beran
Zeg niets; het woord is overbodig,
k Heb d uitdruk van t gelaat verstaan.

Die iets als gij doorstaan moest, heeft
Niet slechts geleefd,
Maar t leven op zijn hand gewogen,
Van rillingen des doods doorbeefd;
Zijn kracht gezien, en onvermogen,
En Hem behoefd, die sterkte geeft.

Dat laat op t voorhoofd na een spoor,
Dat doet den gloor
Van blinkende oogen zachter stralen;
Dat schijnt in d ernst van t lachje door,
Dat we om een bleek er mond zien dwalen
Wie ruilde er t vroegre wezen voor?


Ingezonden op: 19 July 2001