INDUSTRIňLE TENTOONSTELLERS.

 Wat toont ge ons? ít Geen gij kunt, en niet hetgeen gij doet?
Zoo tuigt het tegen u, wat voor u pleiten moet.


Ingezonden op: 19 July 2001