JOZEF.

De jongling, die naar Dothan toog
Om broedren op te zoeken,
Wier haat en nijd hem tegenvloog
Met smalen en vervloeken,
Toog toch den weg der Grootheid op,
Totdat hij, op den hoogsten top,
Aan Faro, zij verheven,
Een volk behield bij t leven.
Vrees niets, godvruchte, van wat God
Gedoogt u te overkomen!
Gij,
volg uw plicht; Hij schikt uw lot
En kroont den weg der vromen.
Zie hopende op; treed rustig aan,
Al moest het tot het uiterst gaan,
En slechts een manlijk sterven
U troon en kroon doen erven.


Ingezonden op: 19 July 2001