KERKGEBEDEN.

(Aan Voorgangers.)

Uw voorgebeden zijn soms psalmen, dikwijls preken;
Ook vaak een biecht van eige’ ervaring. eigen strijd.
Vergeet niet dat ge uit naam van allen hebt te spreken;
En God wel weet wie Hij is en Gij zijt.


Ingezonden op: 19 July 2001